Materiały
Eksploatacyjne
Drukarki Urządzenia
wielofunkcyjne
Komputery
i laptopy
OUTLET
Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SERWISACH INTERNETOWYCH MARCOVA

 

1. Definicje

 

Dane osobowe wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, społeczną lub kulturową, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka niniejsza Polityka prywatności

RODO rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwisy serwisy internetowe prowadzone przez Administratora m.in. marcova.pl, b2b.marcova.pl, emspot.pl. Fanpage na portalach społecznościowych, konta Marcova na platformach handlowych

Użytkownik osoba fizyczna korzystająca z Serwisu lub jego pojedynczej funkcjonalności.

 

2. Kto przetwarza Twoje dane osobowe czyli informacje o Administratorze

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Marcova Biznes Sp. z o.o. (dawniej Marcova Sp. z o.o. Sp. komandytowa) z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozwadowskiej 30, NIP: 5242667621, KRS 0000940255e-mail: office@marcova.pl.

 

W niniejszej informacji określenia "Marcova", "my", "nas" i "nasz" itp., odnoszą się do Administratora.

 

3. Kontakt

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych, w tym skorzystania z przysługujących praw i wycofania zgody, można kontaktować się z Administratorem na wskazany wyżej adres email lub w sposób tradycyjny.

 

4. Inne postanowienia

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w niniejszej polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany i wymogi prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz regułach dotyczący plików cookies i identyfikatorów internetowych, które są wykorzystywane przez nas w ramach naszych Serwisów lub fanpage portali społecznościowych. W zakresie, w jakim Serwisy i nasze profile społecznościowe mogą zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich, niniejsze informacje nie odnoszą się do tych stron trzecich i należy zapoznać z zasadami prywatności stosowanymi na tychże stronach.

 

5. Skąd Marcova ma moje dane

 

Zgodnie z art. 13 i 14 RODO - w zależności od tego, czy dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie czy też z innych źródeł jak np. portal społecznościowy, gdy udostępniasz nam swoje dane za pośrednictwem wtyczek lub funkcji społecznościowych Facebook lub LinkedIn np. Facebook Ads, ale również z tzw. marketplace’ów jak Allegro, które w celu realizacji transakcji na tych platformach, udostępniają Marcova, jako sprzedającemu, Twoje niezbędne dane, aby zrealizować z Tobą umowę. Generalnie jednak Twoje dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Ciebie i podajesz je dobrowolnie odwiedzając nasze Serwisy.

 

6. Dane w ramach Serwisów oraz platform, z których korzystamy przetwarzamy w następujących celach i przez wskazane okresy:

 

Twoje korzystanie z Serwisów i Sklepów internetowych Marcova:

• Twoje niezbędne dane osobowe, jako Użytkownika Serwisu (jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzimy za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnie działających technologii) i przetwarzamy w celu udostępniania treści gromadzonych w Serwisach i ich prezentacji – na podstawie przesłanki naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

• Dane przetwarzamy w celu zawarcia i realizacji umowy kupna-sprzedaży w naszych Sklepach Internetowych zarówno z rejestracją, jak i bez rejestracji Konta (gdy taka opcja jest możliwa) lub Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (prowadzenie Konta w sklepie, wysyłka Newslettera) lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów z Marcova oraz zarządzania wszelkimi aspektami współpracy jak założenie, utrzymanie i obsługa Konta w naszych Serwisach, na podstawie zawartej umowy oraz czynności zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - przykłady działań to: wstępna ocena/uzupełnienie danych Kontrahenta/Klienta Marcova przed zawarciem umowy; analiza potrzeb, przekazanie oferty, administrowanie wynagrodzeniem umownym lub też przedmiotem i ceną zamówienia; monitorowanie czasu realizacji zlecenia oraz inne ogólne operacje i zadania administracyjne. Przy korzystaniu z Usług Elektronicznych w naszych serwisach, zastosowanie mają udostępnione regulaminy, określające szczegółowo warunki korzystania.

• Twoje dane przetwarzamy, aby umożliwić Ci wyrażenie opinii o zawartej umowie kupna-sprzedażyw portalach opiniotwórczych. Wyrażasz wówczas swoją zgodę na przekazanie niezbędnych danych identfikujących transakcję do takiego portalu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

• Przetwarzamy Twoje dane do obsługi reklamacji na podstawie realizacji umowy zawartej z Marcova (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ale w niektórych przypadkach na podstawie przepisów prawa np. z tytułu rękojmi w zakresie reklamacji i odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

• Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji naszych prawnych obowiązków, gdyż prowadzimy księgi rachunkowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Dane przetwarzamy w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz zapewnienia rozliczalności korzystania z Serwisów – na podstawie przesłanki naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

Zakupy internetowe na platformach handlowych np. Allegro

Przy korzystaniu z takich platform handlowych zastosowanie mają udostępnione w nich regulaminy, określające szczegółowo warunki korzystania przez sprzedających i kupujących oraz informacje o przetwarzaniu danych przez operatorów tych portali. Na samej platformie wskazujemy również stosowny obowiązek informacyjny od Marcova, jako odrębnego Administratora, któremu udostępniono Twoje dane.

 

• Dane przetwarzamy w celu zawarcia i realizacji umowy kupna-sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem takiej umowy z Marcova oraz zarządzania wszelkimi aspektami współpracy za pośrednictwem platform handlowych, które pomagają kupującym i sprzedającym dokonać transakcji np. Allegro, na podstawie zawartej umowy oraz czynności zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - przykłady działań to: uzupełnienie danych Kontrahenta/Klienta Marcova przed zawarciem umowy; analiza potrzeb, przekazanie oferty, administrowanie przedmiotem i ceną zamówienia; monitorowanie czasu realizacji zlecenia oraz inne ogólne operacje i zadania administracyjne.

• Przetwarzamy Twoje dane do obsługi reklamacji na podstawie realizacji umowy zawartej z Marcova (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ale w niektórych przypadkach na podstawie przepisów prawa np. z tytułu rękojmi w zakresie reklamacji i odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

• Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji naszych prawnych obowiązków, gdyż prowadzimy księgi rachunkowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

• Dane przetwarzamy w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniamioraz zapewnienia rozliczalności naszych działań – na podstawie przesłanki naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

W celu związanym z marketingiem bezpośrednim w związku z działalnością komercyjną Marcova, gdy stałeś się naszym klientem np. sfinalizowałeś z Marcova transakcję – na podstawie przesłanki naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

W celu związanym z marketingiem bezpośrednim w związku z działalnością komercyjną Marcova, gdy dopiero nawiązujemy relację np. gdy chcesz kupić towar lub usługę czyli w zasadzie, gdy dopiero się wzajemnie poznajemy – na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Gdybyśmy kiedyś mieli przekazać Twoje dane naszym partnerom handlowym, gdyż potencjalnie zainteresuje Cię ich oferta i chcesz bezpośrednio od nich otrzymywać komunikację marketingową, zawsze najpierw Cię zapytamy. Nie sprzedajemy Twoich danych innym firmom.

 

Ponadto, masz wybór kanału komunikacji, co stanowi wyrażenie Twojej zgody, w celu otrzymywania informacji handlowych/ marketingowych/promocji wydarzeń itp. na podany adres e-mail, telefonicznie bądź w postaci wiadomości sms.

 

• Przetwarzamy Twoje dane w celach analitycznych i statystycznych, przeprowadzając analizę aktywności i preferencji kupujących (w tym wykrywania nadużyć i łamania regulaminów) oraz w celu poprawy stosowanych funkcjonalności – na podstawie przesłanki naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• Przetwarzamy Twoje dane w celach archiwalnych i zachowania ciągłości działania oraz bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych – na podstawie przesłanki naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

Portale społecznościowe

• udostępniasz nam swoje dane na portalach społecznościowych wchodząc z nami w interakcję za ich pośrednictwem (chat, komentarze, fanpage, guziki Like, Share i podobnie działające) oraz promując nasze wydarzenia i produkty lub usługi oraz przekazując treści o naszej aktywności, realizując cele promocyjne i komunikacyjne naszej marki na podstawie przesłanki naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku korzystania z formularzy kontaktowych czy też komunikatorów na tych portalach zastosowanie mają również informacje w części Formularz kontaktowy oraz kontakt email.

 

 

Jednocześnie informujemy, że w zakresie korzystania z naszych profili społecznościowych:

Co do statystyk, które udostępnia nam Facebook lub LinkedIn, mamy na nie ograniczony wpływ i możemy uniemożliwić ich przekazywanie tylko w ograniczonym zakresie. Dbamy o to, by nie były nam udostępniane dodatkowe, opcjonalne statystyki.

Prosimy pamiętać: niewykluczone, że Facebook lub LinkedIn wykorzystuje Twoje dane na profilu lub dane o zachowaniu w sieci do analizy Twoich preferencji, kontaktów osobistych, zainteresowań itd. Marcova nie ma jakiegokolwiek wpływu na przetwarzanie lub przekazywanie Twoich danych przez te portale.

 

A. współadministrujemy danymi z Facebook Ireland Limited

1. Marcova i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland) są wspólnymi administratorami Twoich danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.

2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.

3. Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland Limited za przetwarzanie Twoich danych we wskazanych celach:

• posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony

• zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą

• zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu

• zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych.

4. Zakres odpowiedzialności Marcova za przetwarzanie Twoich danych:

• posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk

• zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Marcova celów przetwarzania

5. Facebook Ireland Limited udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.

6. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych www.dataprotection.ie(niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy oboma administratorami są dostępne na stronie:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

8. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

B. współadministrujemy danymi z LinkedIn Ireland Unlimited Company

1. Marcova i LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Irland) są wspólnymi administratorami Twoich danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.

2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników LinkedIn page Administratora.

3. Zakres odpowiedzialności LinkedIn Ireland Unlimited Company za przetwarzanie Twoich danych we wskazanych celach:

• posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony

• zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą

• zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu

• zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.

4. Zakres odpowiedzialności Marcova za przetwarzanie Twoich danych:

• posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk

• zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Marcova celów przetwarzania

5. LinkedIn Ireland Unlimited Company udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.

6. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych www.dataprotection.ie(niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie:

https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum(wyłącznie w języku angielskim)

Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company są dostępne na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Formularze kontaktowe oraz kontakt e-mail z Marcova

 

Marcova umożliwia w Serwisach oraz na swoich profilach na Portalach społecznościowych tzw. fanpage, skontaktowanie się z nami przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych i komunikatorów. Aby skorzystać z formularza wymagane jest podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na przesłane nam zapytanie czy zgłoszenie. Podanie danych oznaczonych, jako obowiązkowe, jest wymagane abyśmy mogli się z skutecznie komunikować, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zapytania.

 

Dane te przetwarzamy w następujących celach:

w celu zidentyfikowania Cię, jako nadawcy i obsługi korespondencji przesłanej do nas, a także dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz zapewnienia rozliczalności – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Marcova (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

w celu prowadzenia komunikacji z Tobą, jako przetwarzania danych koniecznych do wykonania umowy, czynności zmierzających do zawarcia umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – podstawą prawną jest (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

Marketing i informacja handlowa od Marcova

w celach związanych z marketingiem bezpośrednim w związku z działalnością komercyjną Marcova, gdy stałeś się naszym klientem np. poprzez założenie konta, w którymś z serwisów lub sfinalizowałeś z Marcova transakcję bądź też zapisałeś się na nasz newsletter – na podstawie przesłanki naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

w celach związanych z marketingiem bezpośrednim w związku z działalnością komercyjną Marcova, gdy dopiero nawiązujemy relację np. gdy chcesz kupić towar lub usługę bez rejestracji w naszym Serwisie czyli w zasadzie, gdy dopiero się wzajemnie poznajemy – na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Gdybyśmy kiedyś mieli przekazać Twoje dane naszym Partnerom, gdyż potencjalnie zainteresuje Cię ich oferta i chcesz bezpośrednio od nich otrzymywać komunikację marketingową, zawsze najpierw Cię zapytamy. Nie sprzedajemy Twoich danych innym firmom.

 

Ponadto, masz wybór kanału komunikacji, co stanowi wyrażenie Twojej zgody, w celu otrzymywania informacji handlowych/ marketingowych/promocji wydarzeń itp. na podany adres e-mail, telefonicznie bądź w postaci wiadomości sms.

Analizowanie danych przez Marcova oraz pozostałe nasze cele

• przetwarzamy Twoje dane w celach analitycznych i statystycznych, przeprowadzając analizę aktywności i preferencji Użytkowników w trakcie korzystania z naszych profili społecznościowych i serwisów internetowych (w tym wykrywania nadużyć i łamania regulaminów) oraz w celu poprawy stosowanych funkcjonalności – na podstawie przesłanki naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• przetwarzamy Twoje dane w celach archiwalnych i zachowania ciągłości działania oraz bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych – na podstawie przesłanki naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

W przypadku nadmiarowych Danych osobowych, które przekazujesz do Marcova, a których zasadniczo nie potrzebujemy, takie dane podajesz nam na podstawie swojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Twoje dane osobowe związane z realizacją umowy będą przechowywane przez 5 lat kalendarzowych licząc od kolejnego roku, po którym nastąpił obowiązek podatkowy. Dane osobowe przetwarzamy zasadniczo do momentu realizacji celu lub do momentu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody, w zależności od podstawy prawnej. Jednak w niektórych przypadkach możemy przetwarzać dane przez okres przedawnienia dochodzenia i obrony przed roszczeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku Formularza kontaktowego przetwarzamy Twoje dane zasadniczo przez okres prowadzenia korespondencji z Tobą lub przez okres wykonywania działań wynikających z przedmiotu korespondencji lub realizacji umowy i działań ją poprzedzających. Proszę pamiętać, że zasadniczo, kwestie usuwania danych z portali społecznościowych realizujesz bezpośrednio, jako użytkownik takiego portalu społecznościowego i niezbędne jest zwrócenie się do operatora takiego portalu. Więcej na ten temat napisaliśmy niżej w zakresie realizacji Twoich praw.

 

7. Jakie dane o Tobie zbieramy

 

Generalnie zbieramy i przetwarzamy zwykłe dane osobowe w zakresie uzasadnionym powyższymi celami. W szczególności Marcova może przetwarzać m.in. następujące kategorie danych:

• podstawowe dane identyfikacyjne: imiona, nazwisko, adres korespondencyjny, adres firmowy, NIP, REGON, nazwa firmy, udostępnione przez Państwa dane z portali społecznościowych;

• dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail;

• dane o Twoim wizerunku w przypadku wejścia w interakcję z Marcova za pośrednictwem Twojego profilu na portalach społecznościowych np. Facebook, LinkedIn – udostępniasz dobrowolnie swój wizerunek lub avatar, przy czym Marcova generalnie nie korzysta z niego.

• Adres IP oraz identyfikatory internetowe oraz cookies, źródło wejścia na stronę, czas połączenia, URL oraz typ i wersja przeglądarki

 

8. Komu udostępniamy dane

 

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawaoraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności. Udostępniamy je:

 

• podmiotom świadczącym usługi na rzecz Marcova w zakresie obsługi, prawnej, podatkowej czy usług księgowych, audytorów; w tym również inne spółki marki Marcova, jak Drivee Sp. z o.o, Marcova Sp. z o.o.

• podmiotom realizującym obsługę przesyłek jak: przewoźnicy, spedytorzy, brokerzy kurierscy, podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki;

• podmiotom obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą;

• dostawcom systemu ankiet opiniujących;

• podmiotom kredytującym, leasingodawcom w zakresie finansowania nabywanych produktów;

• organom władzy publicznej na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

• podmiotom zapewniającym wsparcie infrastruktury technologicznej jak hosting, obsługa IT, dostawcy systemów teleinformatycznych, systemów bezpieczeństwa i funkcjonalności stron internetowych Marcova, system CRM, automatyzacji wysyłki email: system mailingowy –w celach marketingowych, usługi Google, których dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland oraz Microsoft 365 w ramach pakietu biurowego: Microsoft Ireland Operations, Ltd. One Microsoft Place, South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521, Ireland;

• portale społecznościowe jak LinkedIn Ireland Unlimited Company, Facebook Ireland Ltd oraz inne podmioty w zakresie wykorzystywania technologii internetowej tzw. plików cookies, identyfikatorów mobilnych, pikseli i innych znaczników internetowych oraz wynikające z funkcjonalności udostępnionych przez te firmy, np. Hotjar.

 

9. Czy muszę podawać dane

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym zmierzających do jej zawarcia, w tym również na portalach społecznościowych czy platformach handlowych. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane przez nas na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Aby móc przeglądać serwis internetowy jest niezbędne, aby Marcova poprzez sieć Internet otrzymała Twoje podstawowe dane, inaczej odwiedziny serwisów internetowych w ogóle nie byłyby możliwe. Podanie danych jest również niezbędne do przesłania odpowiedzi na Twoje zapytanie czy prowadzenie komunikacji z Marcova.

 

Pamiętaj, aby aktualizować wszelkie podane przez siebie Dane osobowe, jeżeli w jakimkolwiek zakresie nastąpią zmiany.

 

 

10. Jakie są moje prawa przy przetwarzaniu przez Marcova moich danych

 

Posiadasz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania) oraz uzyskania informacji o zakresie i celu przetwarzania tych danych, przeniesieniadanych czy cofnięcia zgody (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Przysługuje Ci także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Można również skorzystać z prawa sprzeciwu na przetwarzanie, gdy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Marcova, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją, a także – bez ograniczeń – gdy dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. Prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przysługują w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

 

W przypadku portali społecznościowych i posiadania przez Ciebie na nich profili, informujemy, że w wielu przypadkach to te portale umożliwiają Ci zarządzanie profilem i realizację praw. Tym samym Marcova nie ma możliwości ingerencji i np. sprostowania Twoich danych osobowych zawartych w portalach (wnioskodawca musi tu wystąpić osobiście do tych portali). Z wyjątkiem przekazania nam swoich danych z portalu społecznościowego wykorzystując np. Lubię to, Obserwuj, opcje udostępniania postów czy informacji, chat, wiadomości, komentarze za pośrednictwem naszych fanpage’y, możemy zrealizować tylko niektóre prawa. Nie możemy również usunąć Twoich danych z portali (możemy np. usunąć komentarz czy wiadomości wysłane do nas – o ile nie narusza to prawa lub prawnie uzasadnionego interesu Marcova bądź też posiadamy inną podstawę prawną i dane te musimy przetwarzać). Realizacja prawa ograniczenia przetwarzania danych, wedle naszej wiedzy nie jest na Facebook lub LinkedIn możliwe poprzez nasze działania, jak również prawo do przenoszenia danych (nie posiadamy Twoich danych w formie umożliwiającej przenoszenie z portalu społecznościowego).

Zasady i gromadzenie danych przez portale społecznościowe i wyszukiwarki.

 

Więcej informacji na temat praw oraz zasad prywatności można przeczytać bezpośrednio na stronach portali społecznościowych czy wyszukiwarek, które stosujesz np.:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy

https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy

Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl-pl

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO na realizowane przez Administratora przetwarzanie Twoich danych: www.uodo.gov.pl.

 

11. Czy moje dane są profilowane

 

W zakresie działania naszych Serwisów takich jak analizy ruchu, ofertowania możemy dokonywać profilowania. Polega ono na ocenie, jakimi informacjami, produktami czy usługami możesz się interesować, na podstawie podejmowanych na stronie działań. My również nie lubimy otrzymywać treści, które nas nie interesują.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutków prawnych lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób, a ma nam pomóc w lepszym dostosowaniu naszych produktów, usług i treści w Serwisach do oczekiwań klientów.

 

12. Czy Marcova przekazuje moje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy

 

Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Biorąc pod uwagę świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, możemy zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych zaaprobowanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej niektóre państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

 

W przypadku odbiorców poza EOG i nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony zawieramy umowy z odbiorcami danych osobowych, oparte na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską.

 

Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Marcova, jako administratora. Stosujemy zabezpieczenia Twoich danych zgodnie z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO.

 

13. Informacja o wykorzystaniu plików cookies i innych identyfikatorów

 

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze witryny internetowe dostarczały jak najwięcej przydatnych informacji i były jak najbardziej pomocne. W tym celu Marcova korzysta z plików cookie lub podobnych technik. Poniżej opisujemy, w jaki sposób korzystamy z tych informacji i jak Użytkownik strony może zarządzać zgodami na wykorzystanie cookie.

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniach końcowych (komputerze lub urządzeniu mobilnym – identyfikatory mobilne) po odwiedzeniu niektórych witryn. W naszych Serwisach mogą być także używane inne podobne techniki, takie jak piksele śledzące, sygnały nawigacyjne (web beacons), znaczniki cyfrowe urządzeń, w tym również tzw. dostępny Indexed Storage czy Local Storage itd. Dla uproszczenia wszystkie te techniki będą nazywane dalej „plikami cookie”.

 

Zasadniczo pliki cookie/identyfikatory mobilne dzielą się na:

• stałe (z ang. persistent cookies/mobile identifiers) – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do momentu ich usunięcia przez Użytkownika bądź do z góry określonego przez nas czasu;

• sesyjne (tymczasowe z ang. session cookies/ identifiers) – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do momentu jej wyłączenia, bądź wyjścia ze strony internetowej, na której zostały zamieszczone;

• podmiotów zewnętrznych (tzw. third party cookies/ third party mobile identifiers) - to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wewnętrznej wyszukiwarki albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem serwisu internetowego. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów ich Użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).

 

Na podstawie informacji pozyskanych z tych cookies można tworzyć tzw. ogólne profile Użytkowników, dzięki którym mężczyźni interesujący się nowymi technologiami (odwiedzający strony o tej tematyce) zobaczą reklamy dopasowane do ich potencjalnych zainteresowań, a nie np. reklamę kobiecych butów.

 

Marcova wykorzystuje pliki cookie w następujących celach:

• do poprawnego funkcjonowania witryny. Bez plików cookie witryna miałaby trudności z zapamiętaniem logowania lub produktów dodanych do koszyka. Takie pliki są nazywane wymaganymi plikami cookie.

• do analizy sposobu użytkowania witryny, obliczania liczby gości oraz wprowadzania usprawnień. Nie wysyłamy statystyk użytkowania witryny ani innych raportów do indywidualnych osób. Tego typu pliki są nazywane analitycznymi plikami cookie.

• do integracji mediów społecznościowych w witrynie, co umożliwia natychmiastowe udostępnianie strony lub produktu na ulubionych portalach społecznościowych.

• do tworzenia spersonalizowanych reklam sieciowych, które są interesujące dla Użytkowników. Pliki takie nazywane są ukierunkowanymi reklamowymi plikami cookie.

• W zależności od używanej strony internetowej, rodzaj oraz ilość plików cookies i identyfikatorów mobilnych może się różnić. Możesz zmienić ustawienia zarządzania plikami cookies w przeglądarkach lub też przy pomocy banerów cookie.

 

Pomocne będą poniższe odnośniki ze wskazówkami:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.o/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Microsoft Edge: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/devtools-guide/debugger/cookies

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 

Marcova stosuje technologię, która pozwala zarządzać takimi ustawieniami podczas odwiedzin Serwisu z wykorzystaniem specjalnego banera.

 

Logi serwera

 

Korzystanie z Serwisów wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywane są nasze strony internetowe. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną oraz jej bezpieczeństwem i nie ujawniamy ich nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Zasady i gromadzenie danych przez portale społecznościowe/ narzędzia społecznościowe i wyszukiwarki.

 

W naszym Serwisie stosujemy tzw. wtyczki i inne narzędzia społecznościowe. Twoja przeglądarka nawiąże wówczas bezpośrednie połączenie z serwerami usługodawców (tj. innych administratorów) serwisów społecznościowych. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i jest integrowana ze stroną. Dzięki temu usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę nawet, jeśli nie posiadasz założonego profilu u danego usługodawcy czy też nie jesteś akurat zalogowany/a. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana.

Jeśli logujesz do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie internetowej do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjecie Państwo danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zapisana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym, jako Twoje kontakty np. na tzw. Wall’u. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoich praw w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień prywatności zostały opisane w politykach prywatności poszczególnych usługodawców wskazanych niżej.

 

Analityka i reklamy:

 

Google Analytics automatycznie gromadzi informacje o korzystaniu ze stron internetowych Marcova.

Można zablokować w przeglądarkach usługę śledzenia za pomocą Google Analytics poprzez zainstalowanie specjalnego dodatku do przeglądarki blokujący kod JavaScript Google Analytics dostępnego pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Korzystając z poniższego linku: https://www.hotjar.com/opt-outistnieje również możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Hotjar w Twojej przeglądarce, mimo, że zbierane dane nie identyfikują konkretnej osoby. Narzędzie służy wyłącznie poznaniu jak Użytkownicy Serwisu z niego korzystają.

 

Więcej o ciasteczkach możesz przeczytać na stronie http://www.allaboutcookies.orgdostępnej w języku: hiszpańskim, angielskim lub niemieckim, a w języku polskim na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl

 

Można również zrezygnować z oglądania reklam opartych na zainteresowaniach wyświetlanych przez serwisy społecznościowe lub współpracujące z nimi firmy za pośrednictwem Digital Advertising Alliancew USA, Digital Advertising Alliance of Canadaw Kanadzie lub European Interactive Digital Advertising Alliance w Europie. Nie oznacza to jednocześnie, że reklamy nie będą widoczne w ogóle czy będzie ich mniej. One z założenia nie będą personalizowane, a zatem mogą być to reklamy produktów, które w ogóle Cię nie interesują. Tak zaprojektowały to firmy świadczące usługi reklamowe i Marcova nie ma na to wpływu.

Ustawienia niektórych nowych wersji przeglądarek pozwalają na dostosowanie preferencji w zakresie akceptowania cookies z poziomu przeglądarki dla wszystkich witryn. Prosimy o zapoznanie się z ich ustawieniami.

 

Promowane w sklepie :
NAJLEPSZE MARKI NA EMSPOT.PL
Potrzebujesz pomocy ?
Nasi specjaliści e-comerce
chętnie odpowiedzą na wszystkie
twoje pytania.

Administratorem danych osobowych jest Marcova Biznes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozwadowskiej 30, KRS 0000320905. Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym Serwisie, optymalizacji i dostosowania jego treści do Twoich indywidualnych potrzeb oraz personalizacji wyświetlanych reklam w ramach zewnętrznych sieci remarketingowych Marcova korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
Copyright ©2024 Marcova Biznes Sp. z o.o.
design: Hype™, code: CodeDeploy